ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletภาควิชากีฏวิทยา
bulletกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletฐานข้อมูลสมุนไพร
bulletสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
bulletกองวัตถุมีพิษ
bulletอนามัยสิ่งแวดล้อม
bulletนิเวศวิทยาของแมลง
bulletกีฏวิทยาทางการแพทย์


คลิ๊กที่นี่   บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คลิ๊กที่นี่  บริษัท เพอร์เฟค อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง
คลิ๊กที่นี่  บริษัท อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  บริษัท  เอ็ม.อิน (ประเทศไทย)  จำกัด
สมาคมกำจัดแมลง แห่งประเทศไทย


dot
Wednesday, Jul 17, 2019


         

ประวัติโดยย่อ

คุณวุฒิ   

ปี 2538  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาเคมีอินทรีย์ 
             คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2530 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2
             คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน         กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่)  จำกัด  
พ.ศ. 2534     นักเคมีอาวุโส บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530     หัวหน้าหมวดวิเคราะห์  บริษัท  ลานนาลิกไนด์  จำกัด (มหาชน)

 กิจกรรมทางสังคม
พ.ศ. 2550      ประธานชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา
พ.ศ. 2540      อุปนายกสโมสรไลออนส์ช้างเผือก

คุณประภัทร   ดิลกขมารักษ์
นายกสมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ
 
 
 
 
 
สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ
NORTHERN PEST MANAGEMENT ASSOCIATION
 
 
     เนื่องจากในปัจจุบันผู้รับจ้างและผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในเขตภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง   จังหวัดพะเยา   จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน   หรือที่รู้จักกันในชื่อ แผ่นดินล้านนา   เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติและยังไม่ได้    จดทะเบียนอย่างถูกต้อง    การขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จากคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข    จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นต่อการประกอบธุรกิจกำจัดแมลงและต่อผู้บริโภค
 
        ดังนั้นเพื่อจะเน้นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทั้งหมดในเขต  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบนจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาร่วมกันจัดตั้ง   "สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ"   เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2542   เพื่อลดข้อขัดแย้งและขจัดปัญหาต่างๆ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารงานและการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสืบต่อไป
 
 
ตราสัญลักษณ์ของสมาคม
 
 
 
 


กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง2015-02-04
กำหนดการฝึกอบรม

                        กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

                                     1. หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง(๕วัน) จำนวน ๓ รุ่น

                                     2. หลักสูตรต่อเนื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง(๑ วัน) จำนวน ๓ รุ่น

           ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่ website ภาคกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์More...
งานประชุมใหญ่ประจำปี 25542012-07-13

งานประชุมใหญ่ประจำปี 2554More...
บริจาคน้ำดื่มช่วยน้ำท่วม2011-11-14

ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา มอบน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมMore...
บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด 2010-07-31

บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด More...
ซี.เค เพสท์ คอนโทรล2008-09-04

ซี.เค เพสท์ คอนโทรล

icon

More...
บริษัท เอส.พี.เพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด2008-10-30

บริษัท เอส.พี.เพสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 


More...
บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด2015-06-08

บริษัท  ซี.เอ็ม.เบทเทอร์  ซัพพลาย จำกัด More...
กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง2015-03-02

 กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างMore...
กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง2015-02-28

                กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ website ภาคกีฏวิทยาคณะเกษตร 

                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์More...
กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง2015-02-28


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา
106/33 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ม.7 ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053-802286-7  โทรสาร. 053-802288  มือถือ 081-8819672 , 081-5301139
106/33 Chaiyapuek Moo7 Soi9 T.Nonghoi Muang Chiangmai  50000 Tel. 053-802286-7  Fax. 053-802288  Moblie Phone 081-8819672 , 081-5301139