ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletภาควิชากีฏวิทยา
bulletกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletฐานข้อมูลสมุนไพร
bulletสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
bulletกองวัตถุมีพิษ
bulletอนามัยสิ่งแวดล้อม
bulletนิเวศวิทยาของแมลง
bulletกีฏวิทยาทางการแพทย์


คลิ๊กที่นี่   บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คลิ๊กที่นี่  บริษัท เพอร์เฟค อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง
คลิ๊กที่นี่  บริษัท อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  บริษัท  เอ็ม.อิน (ประเทศไทย)  จำกัด
สมาคมกำจัดแมลง แห่งประเทศไทย


Friday, Mar 27, 2015
ประวัติของชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา

 
ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา
LANNA PEST MANAGEMENT ASSOCIATION
 
 
     เนื่องจากในปัจจุบันผู้รับจ้างและผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในเขตภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง   จังหวัดพะเยา   จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน   หรือที่รู้จักกันในชื่อ แผ่นดินล้านนา   เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติและยังไม่ได้    จดทะเบียนอย่างถูกต้อง    การขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จากคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข    จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นต่อการประกอบธุรกิจกำจัดแมลงและต่อผู้บริโภค
 
        ดังนั้นเพื่อจะเน้นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทั้งหมดในเขต  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบนจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาร่วมกันจัดตั้ง   "ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา"   เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2542   เพื่อลดข้อขัดแย้งและขจัดปัญหาต่างๆ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารงานและการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสืบต่อไป
 
 
ตราสัญลักษณ์ของชมรม
 

กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง2015-02-04
กำหนดการฝึกอบรม

                        กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

                                     1. หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง(๕วัน) จำนวน ๓ รุ่น

                                     2. หลักสูตรต่อเนื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง(๑ วัน) จำนวน ๓ รุ่น

           ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่ website ภาคกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์More...
งานประชุมใหญ่ประจำปี 25542012-07-13

งานประชุมใหญ่ประจำปี 2554More...
บริจาคน้ำดื่มช่วยน้ำท่วม2011-11-14

ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา มอบน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมMore...
การประชุมวิชาการนานาชาติ Pest Summit 2010-07-31

คณะผู้บริหารชมรมประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา

 ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Pest Summit โดยมีบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าจากทั่วโลก ได้มาแสดงปาฐกถาในเชิงวิชาการ ในเรื่องแมลง และสัตว์พาหะนำโรคสู่มนุษย์ หลักการและวิธีการป้องกันและกำจัด


More...
อบรมเชิงวิชาการประจำปี ให้สมาชิกชมรม2010-07-31

อบรมเชิงวิชาการประจำปี ให้สมาชิกชมรมMore...
กิจกรรมเพื่อสังคม แจกทุนการศึกษา และบริจาคเครื่องกีฬา,เครื่องเขียน แด่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร2010-07-31

กิจกรรมเพื่อสังคม แจกทุนการศึกษา และบริจาคเครื่องกีฬา,เครื่องเขียน แด่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารMore...
งานแข่งขันกีฬาสี ของสมาชิกชมรม2010-07-31

งานแข่งขันกีฬาสี ของสมาชิกชมรมMore...
บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด 2010-07-31

บริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด More...
ซี.เค เพสท์ คอนโทรล2008-09-04

ซี.เค เพสท์ คอนโทรล

icon

More...
บจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เพสท์ คอนโทรล2008-10-30

บจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เพสท์ คอนโทรลMore...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา
106/33 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ม.7 ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053-802286-7  โทรสาร. 053-802288  มือถือ 081-8819672 , 081-5301139
106/33 Chaiyapuek Moo7 Soi9 T.Nonghoi Muang Chiangmai  50000 Tel. 053-802286-7  Fax. 053-802288  Moblie Phone 081-8819672 , 081-5301139